Buurten over buitengebied

De gemeente gaat in gesprek met de bewoners over hetbuitengebied in onze gemeente. Daarvoor worden er bewonersavonden georganiseerd waar onderwerpen zoals de toekomst van de fruit- en laanboomteelt, bedrijvigheid, natuur en landschap, recreatie, wonen en leefbaarheid van het landelijk gebied op de agenda staan. Bovendien is er volop ruimte voor onderweerpen die u belangrijk vindt. De agenda voor het buitengebied bepalen we samen!

Waneer en waar?

Maandag 7 september vanaf 18:00 uu, over het gebied ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal: Gruun, Zijveling 1 Ommeren.

Aanmelden kan via de website www.buren.nl/dorpenronde